Ubytovací řád

 1. Hosté jsou na apartmánu ubytováni vždy na základě předchozí rezervace (telefon, SMS, e-mail).
 2. Provozovatel má právo v nutných případech poskytnout hostům jiný než sjednaný apartmán.
 3. Apartmán rezervujeme nejdéle do 30 minut po začátku sjednané rezervace. Pokud host neinformuje provozovatele o změně hodiny příjezdu, bude tato rezervace zrušena.
 4. Hosté jsou povinni dodržovat čas sjednaného odchodu. 
  Rezervace může být nad sjednanou dobu prodloužena, ale vždy jen po domluvě s provozovatelem.
 5. Prodlouží-li si host pobyt, může mu být nabídnut, pokud je to nezbytné, jiný apartmán.
 6. Hosté odpovídají za škody na majetku v apartmánu a pokud k nějaké škodě dojde, bude nárokována náhrada za případné zničené vybavení.
 7. V apartmánu jsou hosté povinni udržovat pořádek a čistotu.
 8. Hosté nesmí používat jiné elektrospotřebiče, kromě elektrospotřebičů, které jsou na apartmánu k dispozici a běžných spotřebičů k osobní hygieně.
 9. Apartmán je výhradně určen pro návštěvu 2 osob. Návštěvy dalších osob na apartmánu jsou dovoleny pouze se souhlasem provozovatele, který musí být vždy předem vyrozuměn.
 10. Hosté jsou povinni při odchodu z apartmánu uzavřít vodu, zavřít okna do větrací polohy, zhasnout světla a uzamknout dveře.
 11. Hosté jsou povinni zaplatit při odchodu za konzumaci nápojů a pochutin dle ceníku, který je k dispozici v apartmánu.
 12. Hosté musí dodržovat protipožární předpisy a v žádném případě nepoužívat na apartmánu přímý oheň, včetně svíček.
 13. Hosté musí dodržovat noční klid od 22-07 hod. (zejména po 22 hodině, ale i během denního pobytu je nutné vyvarovat se nadměrného hluku, neboť diskrétnost našich apartmánů je naším společným cílem).
 14. Na apartmánu, kde není dovoleno kouřit, jsou hosté povinni tento zákaz dodržovat.
 15. Pokud hosté poruší hrubým způsobem ubytovací řád, má provozovatel apartmánu právo přerušit jejich pobyt, vykázat a již neubytovat.